Y PWNC LLOSG

MAE ANGEN I LYWODRAETH CYMRU WEITHREDU I ATAL TRYCHINEB GRENFELL ARALL

Rhaid dysgu gwersi o bob trychineb. Dinistrwyd 72 o fywydau mewn un bloc o fflatiau oherwydd tân yn Llundain yn 2017 ac un flwyddyn yn ddiweddarach, collwyd o leiaf 64 o fywydaui mewn tân yng Nghanolfan siopa yn Kemerovo, Siberia.

Dwy wlad miloedd o filltiroedd ar wahân ac eto mae’r ddwy drychineb yn rhannu’r un nam marwol, sef esgelustod troseddol o ran diogelwch tân.

Yn Rwsia, y prif achosion oedd system larwm tân diffygiol ac allanfeydd tân wedi’u cloi, tra yn Llundain arweiniodd waliau yn cynnwys insiwleiddio marwol ynghyd â system rheoli mwg a lanwodd y llwybrau dianc gyda mwg at golli bywydau yn drasig.

Lledaenodd y tannau gyda ffyrnigrwydd mor gyflym, ac eto mae systemau cyfiawnder ar draws y byd yn boenus o araf, yn enwedig mewn achosion lle mae sawl asiantaeth dan sylw ac mae cyfrifoldeb yn cael ei symud o un i’r llall. Ychwanegwch y pandemig Covid at hyn ac mae’n cael effaith ar gyflymdra’r achosion llys.

Ond y cwestiwn ydy, a fydd angen gweld trychineb arall cyn i Lywodraeth Cymru weithredu i gael gwared ar y cladin marwol o gartrefi mewn blociau uchel o fflatiau?

Heb gymorth ariannol gan y Senedd, mae perchnogion fflatiau sydd yn byw mewn adeiladau peryglus yn wynebu biliau enfawr am wella diogelwch tân.

Fe wnaeth Robert Jenrick, Ysgrifennydd Tai’r DU addo £3.5 biliwn i dalu costau cael gwared ar gladin llosgadwy o flociau uchel o fflatiau, ac eto dydy hi ddim yn glir faint yn union o arian fydd y Senedd yn ei dderbyn. Ychwanegwch wedyn y mater o’r rheol 18 metr; efallai na fydd unrhyw un mewn blociau fflatiau is yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol.

Mae angen i’r Senedd weithredu i amddiffyn y perchnogion yma allai wynebu biliau o tua £58,000 i dalu am gael gwared ar y cladin peryglus.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru, “Rydym yn parhau i ddatgan na ddylai lesddeiliaid orfod talu i gywiro’r problemau yma.”

Dywedodd bod y Senedd wedi ymrwymo i gefnogi lesddeiliaid a sicrhau bod adeiladu yn cael eu diogelu gyda £10m wedi’i fuddsoddi eleni a £32m ychwanegol am y flwyddyn ariannol nesaf.

Yn yr Ymchwiliad Grenfell, sydd yn parhau, dywedodd Claude Schmidt, llywydd y cwmni o Ffrainc, Arconic a wnaeth y cladin llosgadwy ei fod wedi dysgu am safon diogelwch tân allweddol y DU ar ôl y drychineb ac nad oedd yn ‘flaenoriaeth’ ganddo i ddeall profion diogelwch tân. 

Honnodd rheolwr gwerthiant DU, Vince Meakins hefyd yr wythnos yma nad oedd yn ‘ymwybodol’ bod ei gydweithwyr Ffrengig yn  Arconic wedi cael cyfrwyddyd i beidio â defnyddio’r cladin ar sail diogelwch flwyddyn yn unig cyn y trychineb..

Felly pam bod y cladin llosgadwy wedi cael ei ddefnyddio?

Mewn ateb byr, roedd yn rhatach.

Mae’n frawychus bod cymaint o eiddo a phobl yng Nghymru mewn perygl oherwydd cladin anniogel.

Nododd y cyn ymladdwr tân Tony Sullivan, a aeth i Grenfell fel criw tân ychwanegol, un or llu o broblemau a wynebir wrth geisio datrys y broblem o flociau fflat uchel anniogel.

“Rydych chi’n siarad am gannoedd o adeiladau, ar draws llu o gynghoraiu a llywodraethau dros 20 mlynedd. Mae’n broblem systematig gyda rheoliadau adeiladu, deddfwriaeth diogelwch tân, profi deunyddiau, gwaith cynnal a chadw blociau fflatiau ac asiantaethau gorfodi.”

Dyma un o’r materion mwyaf trawiadol pan fo sawl asiantaeth ynghlwm â’r mater; mae unrhyw weithrediadau cyfreithiol yn hynod o gymhleth ac maen nhw’n gallu cymryd blynyddoedd lawer i’w datrys. Mae Plaid Cymru yn cefnogi gosod treth ar hap ar ddatblygwyr eiddo i sicrhau bod eiddo yn ddiogel a sicrhau nad ydy pobl wedi cael eu dal mewn eiddo na allan nhw eu gwerthu.

Mae bron i bedair mlynedd ers y tân yn Nhŵr Grenfell a gyda diogelwch cymaint o bobl yn byw mewn blociau fflatiau uchel o bryder mawr yng Nghymru, mae pob dydd o drafodaethau ac oedi sydd yn mynd heibio yn un diwrnod yn ormod.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.