Steffan Webb - Gogledd Caerydd

steffan_web_-_Cardiff_North_(2).jpg

 

Steffan Webb dwi.  Dwi’n dod o Gaerdydd yn wreiddiol ac wedi byw yng Ngogledd Caerdydd ers pedwar deg o flynyddoedd yn Rhiwbeina, Yr Eglwys Newydd, Thornhill, Llaneirwg ac Ystum Taf.  

Mae pedwar o blant gyda fi a dau bwynt pump o wyresau.  Dwi wedi gweithio ym maes datblygu cymunedol ac addysg gymunedol hyd at 2016.  Dwi wedi datblygu cyfres o fentrau iaith gan weithio i rai a gwirfoddoli gydag eraill.  Dwi’n mwynhau gwneud gwaith gwirfoddol yn y gymuned.  Dwi wedi gwneud gwaith gyda Chynghorau Gwirfoddol Sirol Cymru, a’u systemau grantiau bach, er mwyn datblygu mudiadau eraill.  Dwi wedi hyfforddi fel athro ac wedi dysgu Cymraeg i Oedolion yn ogystal a dysgu hanes yn Ysgol Gymraeg Glantaf.  Dwi wedi dilyn cwrs cyfieithu ym Mhrifysgol Aberystwyth gan wneud gwaith gwirfoddol i nifer o elusennau.  Dwi wedi dysgu Cymraeg fel oedolyn fy hunan.  Dwi wedi arwain Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar wahanol lefelau a chefnogi ymgyrchoedd ymwybyddiaeth YesCymru.  Safais fel Cynghorydd am y tro cyntaf  yn 2017 a llwyddo i dreblu plaidlais Plaid Cymru yn Ystum Taf.  Dwi eisiau gwneud gwahaniaeth ymarferol i bobl Gogledd Caerdydd ac yn gobeithio gwneud hynny trwy’r etholiad yma.  Dwi ar gael trwy [email protected] a @plaidystumtaf ar drydar.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.