Newyddion

Yr Economi Cymru

Dyma farn ein hymgeisydd ar gyfer Gorllewin Caerdydd - Rhys ab Owen:

 

Mae ein gwleidyddion yn cydnabod y bydd economïau Cymru a’r DU yn cychwyn ar gyfnod o ddirwasgiad. Y cwestiwn allweddol yw a allwn ni osgoi cyfnod hir o ddirwasgiad?

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Coronafirws a chyfraith Cymru

Gan Rhys ab Owen - Ein Hymgeisydd ar gyfer Gorllewin Caerdydd

Mae Covid-19 wedi effeithio ar bob agwedd ar ein bywydau. Ac eto un canlyniad nas rhagwelwyd efallai yw'r proffil mwy a roddir i ddatganoli Cymru a chyfraith Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Carchar yng Nghymru

Gan Rhys ab Owen - Ein Ymgeisydd ar gyfer Gorllewin Caerdydd

Mae COVID-19 wedi datgelu llawer o wendidau yng Nghymru. Un gwendid o'r fath nad yw, yn fy marn i, yn cael digon o sylw yw system garchardai Cymru.

Cyn y pandemig roeddem yn gwybod mai Cymru sydd â'r boblogaeth uchaf o garcharorion y pen yng Ngorllewin Ewrop.

 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Amgueddfa filwrol yn “sarhad” i’r gymuned leol meddai Plaid Cymru “Rydym ni angen amgueddfa sy’n sôn am ein hanes”

museum.jpg

Mae cynlluniau i adeiladu amgueddfa filwrol ym Mae Caerdydd wedi cael eu beirniadu, gyda Phlaid Cymru yn galw’r penderfyniad yn “sarhad” i’r hanes cyfoethog lleol, ac yn lle hynny, yn galw am amgueddfa sydd yn adlewyrchu amrywiaeth y bobl sy’n byw yno.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Steffan Webb - Gogledd Caerydd

steffan_web_-_Cardiff_North_(2).jpg

 

Steffan Webb dwi.  Dwi’n dod o Gaerdydd yn wreiddiol ac wedi byw yng Ngogledd Caerdydd ers pedwar deg o flynyddoedd yn Rhiwbeina, Yr Eglwys Newydd, Thornhill, Llaneirwg ac Ystum Taf.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd