Nasir Adam - De Caerdydd a Phenarth

Nasir Adam

Fe wnes i gymryd diddordeb mewn gwleidyddiaeth oherwydd yr anghyfiawnder cynyddol o fy nghwmpas-banciau bwyd, digartrefedd, addysg, yr argyfwng hinsawdd, a diffyg cyfleoedd i’n pobl ifanc. Dwi wedi cael digon ar ein dinasyddion yn israddol i rhai Llundain-dwi eisiau bargen teg i gymunedau De Caerdydd a Phenarth a Chymru.

Wedi ei fagu yn Mhorth Teigr, yn fab a wŷr i filwyr llyngesol, wedi priodi â phedair o blant, mae Nasir yn ymgyrwchwr sy’n frwdfrydig am ei gymuned, am gyfeloedd i bobl ifanc, addysg, cydraddoldeb, digartrefedd, datbliad rhynglwadol a’r argyfwng hinsawdd. Mae Nasir wedi treulio’r 25 mlynedd diwethaf fel ymgyrchwr cymunedol, wrth fod yn swyddog adfywio Sgwâr Loudoun ac adfywio Trowbridge. Fe oedd cynrychiolydd Cymru yn y Mudiad Rhyngwladol dros Newid Cymunedol a Gemau’r Gymanwlad yn 2014. Mae Nasir wedi helpu pobl ifanc yn Nhrebiwt i ddatblygu eu sgiliau yn y celfyddydau a’r diwydiannau creadigol. Fe wnaeth Nasir hefyd ennill y Marc Ysbrydoli Diwylliant yng Ngemau Olympaidd 2012 dros Trebiwt.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Morgan Rogers
    published this page in Ein hymgeisiwyr 2021-02-24 15:41:23 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.