Nadine Marshall - Comisynydd Heddlu a Throsedd De Cymru

Nadine Marshall

Bydd Nadine Marshall yn sefyll fel ymgeisydd Plaid Cymru yn yr etholiadau Comisynydd Heddlu a Throsedd De Cymru ar y 6ed o Fai. Yn dilyn llofruddiaeth ei mab hynaf Conner, brwydrodd Nadine i herio a newid y Gwasanaeth ‘Probation’ Cenedlaethol

Ymgyrchodd hi yn llwyddiannus i ddiwygio trefniant er mwyn sicrhau diogelwch cyhoeddus. Mae Nadine yn dweud “Serch y poen annioffedol, rydw i wedi ac yn parhau i fod yn lais a chymorth i’r rhai bregus yn ein cymunedau. Mae buddsoddi cymunedol yn hanfodol, gan ganiatau trigolion i gael dweud eu dweud yn sut mae arian yn cael ei wario yn eu hardal leol. Rwy’n barod i berswadio pleidleiswyr Canol Caerdydd mi fydden nhw’n buddio o lywodraeth Plaid Cymru yn y Senedd, a llywodraeth a fydd yn roi materion pobl Cymru gyntaf.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Morgan Rogers
    published this page in Ein hymgeisiwyr 2021-02-24 15:48:31 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.