Mae Eisiau Dyblu’r Gwasanaeth Rheilffyrdd yng Ngogledd Caerdydd, Medd Ymgeisydd Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo Trafnidiaeth Cymru o fethu pobl Gogledd Caerdydd – a galwodd am ddyblu amlder trenau’r ardal.

Dywed Ashley Drake, Ymgeisydd Etholiad Senedd Gogledd Caerdydd Plaid Cymru, y dylid dyblu’r gwasanaethau ar Linell Coryton o ddau i bedwar trên yr awr.

Dywedodd Ashley Drake: "Mae'r cynllun Metro De Cymru yr ydym wedi clywed cymaint amdano yn gadael pobl Gogledd Caerdydd i lawr. Nid oes cynnydd wedi cynllunio ar gyfer y gwasanaethau yn ystod yr wythnos ar Linell Coryton ac mae hynny'n annerbyniol.

"Mae arbenigwr rheilffordd wedi dweud wrthym y gallai gwasanaethau gynyddu i bedwar trên yr awr ond does dim awydd gan Trafnidiaeth Cymru i wneud hynny o fewn y pum mlynedd nesaf. Yr unig ddatblygiadnewydd ar Linell Coryton fydd gwasanaeth ar y Sul ac nid yw hynny’n dod tan fis Rhagfyr 2023.

"Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Caerdydd eisiau gweld cymudwyr yn gadael eu ceir gartref ac yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Ond os nad yw TfW yn barod i ddarparu gwasanaeth, sut bydd hynny'n digwydd? Mae'r gorsafoedd ar Linell Coryton yn ddewis gwych i gymudwyr a siopwyr ond os nad oes gwasanaeth digonol yn cael ei darparu yna bydd llawer yn glynu wrth eu ceir i fynd i ganol y ddinas."

Dywedodd Ashley Drake y byddai hefyd yn hoffi gweld y cyswllt coll rhwng Coryton a'r brif linell yn Radur yn cael ei lenwi fel y gallai pobl yng Ngogledd Caerdydd gael mynediad yn hawdd tua'r gogledd ar brif linell y cwm.

Mewn ymateb i gais Rhyddid Gwybodaeth gan aelod o Blaid Cymru, fe wnaeth TfW hi'n glir eu bod yn canolbwyntio buddsoddiad ar eu "llinellau cymoedd craidd".

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.