IAITH A’R GENHEDLAETH GOLL

“Rwyf yn credu’n angerddol y dylai cenedlaethau presennol a chenedlaethau’r dyfodol o bobl ifanc yng Nghymru a’r DU allu parhau i fwynhau ac elwa o brofiad Erasmus.”

Dyma eiriau Dr Hywel Ceri Jones,sylfaenydd y cynllun Erasmus byd-eang, cynllun oedd yn galluogi myfyrwyr o’r DU i astudio mewn prifysgolion dramor. Colled arall i Gymru a ddaeth yn sgil Brexit ydy’r ffaith nad ydy’r DU bellach yn rhan o’r cynllun addysgiadol cyfoethog yma a sefydlwyd gan y Cymro blaengar hwn.

Nawr, er bod Cymru a’r Alban yn awyddus i ailymuno gyda chynllun Erasmus a 145 o Aelodau Senedd Ewrop yn eu cefnogi drwy ysgrifennu at Arlywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen, mae’r UE wedi datgan na all cenhedloedd ateb y gofyniad i ailymuno gydag Erasmus, dim ond  gwlad yn ei  chyfanrwydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Comisiwn yr UE ‘yn seiliedig ar reoliadau Erasmus, dim ond gwledydd all ymuno gyda’r rhaglen’.

Ychwanegodd y llefarydd, “yn ystod y broses o drafodaethau yn anffodus penderfynodd y DU beidio ymuno gyda rhaglen Erasmus ar ôl iddyn nhw adael yr undeb.”

Mae’r penderfyniad i adael Erasmus yn deillio o benderfyniad llywodraeth y DU yn dilyn Brexit, ei fod ‘yn rhy ddrud’ a’r cynllun fydd yn disodli Erasmus fydd cynllun Turing sydd i ddechrau fis Medi eleni. Er bod y llywodraeth yn darparu £100 miiwn o gyllid i’r cynllun, mae’n ateb eilradd i Erasmus. Mae Gogledd Iwerddon wedi sicrhau cyllid gan Lywodraeth Iwerddon i alluogi eu myfyrwyr i barhau i astudio dramor, beth bynnag fo’u prif bwnc a dyma un o fanteision enfawr Erasmus, ei fod wedi’i ddylunio i fyfyrwyr o bob disgyblaeth.

Yn sicr mae digon o dystiolaeth i gefnogi manteision dysgu iaith ar weithrediad gwybyddol yr ifanc a’r hen fel ei gilydd, ac mae hyn cyn manteision hir dymor rhyddid i symud a dealltwriaeth diwylliannol. Mae ieithoedd yn allwedd i fyw a gweithio mewn gwahanol wledydd, i ehangu ein byd  yn llythrennol.

Roedd yr UE yn anelu at ddod y farchnad sengl fwyaf yn y byd erbyn 1992, yn seiliedig ar y syniad o ‘bedwar rhyddid’, sef rhyddid pobl, cyfalaf, nwyddau a gwasanaethau. Roedd y syniadau yn anelu at gydweithrediad Ewropeaidd a dealltwriaeth rhwng diwylliannau.

Fe fyddai myfyrwyr oedd wedi cael profiad o weithio ac astudio dramor a chaffael un neu ragor o ieithoedd tramor yn weithwyr proffesiynol y dyfodol. Yn gallu trafod busnes rhwng ffiniau yn ddeheuig mewn ffordd a fyddai o fudd i bob un ohonom.

Yn ngeiriau Gustave Flaubert,

‘Mae teithio yn gwneud rhywun yn ddiymhongar… rydych yn sylweddoli mor fychan ydy’ch safle yn y byd.’

Felly mae atal cyfleoedd i genhedlaeth o bobl ifanc yn hynod o drist, yn enwedig o dderbyn effaith dinistriol y pandemig ar addysg dros y flwyddyn ddiwethaf. Gyda chymorth Llywodraeth y DU, mae effaith dwbl Brexit a Covid wedi bwydo fflam yr ofn o unrhyw beth, tramor, a hefyd am nawr, wedi rhoi terfyn ar y berthynas arbennig yr ydym wedi ei mwynhau am genedlaethau gydag Ewrop.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.