Holi Adam

Holi Adam

Holi Adam

Dyma’r etholiad pwysicaf mewn hanner canrif. Mae rhaid i ni allu ateb bob gofyn.

Bob tro rydyn ni'n siarad â'n teulu, ffrindiau, cydweithwyr a chyfoedion, mae'n gyfle i gael pleidlais arall i ni. Bydd ganddyn nhw gwestiynau rydych chi'n eu cael yn anodd eu hateb, felly dewch i gael eich atebion!
Dewch i holi Adam yn ein cyfarfod Zoom ar y 8fed o Fawrth - dilynwch y ddolen yma -> https://www.plaid.cymru/ask_adam_cardiff_vale?lang=cy

Pan geisiwn berswadio ein ffrindiau a'n cyfoedion, mae angen i ni gael atebion. Dewch i gael rhywfaint gan y dyn mwyaf disglair yng ngwleidyddiaeth Cymru!

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.