Cyfrannwch i Dde Caerdydd a Phenarth

Cyfrannwch i Dde Caerdydd a Phenarth

Mae Plaid Cymru, yn anhebyg i'r prif bleidiau, yn ddibynnol ar gyfraniadau gan bobl gyffredin. Mae pob cyfraniad a gawn ni yn gwneud gwahaniaeth i’n hymgyrchoedd. Mae Plaid Cymru yn ymgyrchu ar y materion sydd bwysicaf i chi, a’r mwyaf o roddion a gawn ni gan ein cefnogwyr y mwyaf effeithiol fydd yr ymgyrchoedd. Rydym nawr ar ganol ymgyrch i gipio De Caerdydd a Phenarth yn yr Etholiad Seneddol.

  • £25 Talu am argraffu 500 o daflenni
  • £50 Talu am 20 poster gardd
  • £100 Talu am hysbyseb ar y we
  • £1000 Talu am daflen ar gyfer De Caerdydd a Phenarth gyfan.


Mae pob un rhodd yn bwysig. Os os oes modd i chi gyfrannu, gwnewch os gwelwch chi'n dda. Rhanwch y dudalen hon i'ch cyfeillion ac i bawb ar y gwefannau cymdeithasol. Diolch

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000
Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.
Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 I’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 I rhoi gwybod I’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch at http://www.electoralcommission.gov.uk