Deiseb: Peidiwch ag ailagor Castle Street i geir preifat

Mae Cyngor Caerdydd wedi penderfynu ailagor Stryd y Castell yr hydref hwn i gerbydau preifat, sydd, yn ein barn ni, yn gam yn ôl i'r ddinas. Mae'r ddeiseb hon yn galw ar y Cyngor i ailystyried y penderfyniad hwn a chadw Stryd y Castell ar gau i gerbydau preifat. 

Mae ailagor Stryd y Castell i geir preifat gan wybod y bydd hyn yn cynyddu allyriadau'n sylweddol yn gam mawr yn ôl o ran lleihau llygredd aer yn y ddinas, yn ogystal â hedfan yn wyneb ymdrechion i ddelio â'r argyfwng hinsawdd. Dylai fod mwy o bwyslais ar wella mynediad i drafnidiaeth gyhoeddus gynaliadwy.

Gellir gweld polisi preifatrwydd Plaid Cymru yma

A fyddwch yn llofnodi?


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.