Rhys ab Owen - Gorllewin Caerdydd

rhyss.jpg

Cyfarfod â'n hymgeisydd ar gyfer Gorllewin Caerdydd - Rhys ab Owen

Cafodd Rhys ei eni a'i fagu yng Nghaerdydd ac mae wedi byw yma y rhan fwyaf o'i oes. Aeth i Ysgol y Wern ac Ysgol Glantaf cyn astudio’r gyfraith ym Mhrifysgol Rhydychen ac yna'r Cwrs Hyfforddi Bargyfreithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

Wedi graddio, lluniodd Rhys adroddiad ar ran y Ganolfan Addysg Uwch Ganolig Gymraeg ar addysg uwch ddwyieithog ledled y byd a gweithio i Awdurdod S4C.

 

Safodd Rhys dros Plaid yn etholiadau lleol Caerdydd 2017 lle cynyddodd bleidlais y Blaid yn Nhreganna o 910 i 2,105. Ychwanegodd Rhys:

 

“Cefais fy magu mewn teulu gwleidyddol. Cafodd fy hen dad-cu, Chwarelwr dosbarth gweithiol ei ddadrithio gan y blaid Lafur yn ôl yn nhechrau’r 1950au. Ei ferch, fy mam-gu, oedd Ysgrifennydd Gwynfor Evans, AS cyntaf Plaid, ac am nifer o flynyddoedd bu’n llais unig i Plaid yn ei stad tai cyngor. Roedd hi'n hynod falch pan drodd ei hardal yn Sir Gaerfyrddin at Blaid Cymru. Roedd fy nhad yn actifydd Plaid Cymru yng Nghaerdydd o ddiwedd y 1950au ymlaen. Credai'n gryf fod Plaid yn perthyn i Gymru gyfan a phawb yng Nghymru, waeth beth oedd eu cefndir, eu hiaith neu eu crefydd. Ar ôl degawdau o ymgyrchu a llawer o siomedigaethau, balchder mawr iddo oedd cael ei ethol i'r Cynulliad cyntaf ym 1999 ar gyfer Canol De Cymru. Rwy’n teimlo fy mod wedi fy nylanwadu’n fawr gan aelodau fy nheulu a weithiodd yn ddiflino yn ystod blynyddoedd yr anialwch i’r Blaid ac rwy’n credu bod angen eiriolwyr cryf ar Gymru heddiw.

 

 Mae Caerdydd a Chymru wedi dod yn bell ers i fy nhad ddechrau ymgyrchu yn y 1950au. Rydym bellach yn byw mewn prifddinas gyda senedd ddwyieithog. Fodd bynnag, mae Caerdydd a Chymru yn parhau i gael eu siomi ac ar y cyfan yn cael eu hanwybyddu. Mae Llafur wedi arwain yn y Senedd er 1999, ond nid yw Cymru wedi symud ymlaen yn y ffordd y dylai dros yr 20 mlynedd diwethaf ac rydym yn parhau i weld diffyg creadigrwydd a gweledigaeth ar gyfer ein gwlad. Mae Cymru yn cael bargen wael ac yn haeddu llawer gwell. Dyna pam rydw i'n sefyll dros Plaid - i wneud i Gymru fod o bwys. ”

 

Mae Rhys wedi bod yn Fargyfreithiwr ers 2010. Yn 2018-19 cafodd secondiad Rhys i weithio ar y Comisiwn Cyfiawnder yng Nghymru a gynhaliodd adolygiad o'r system gyfiawnder yng Nghymru ac a gadeiriwyd gan y cyn-Arglwydd Brif Ustus. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod pobl Cymru yn cael eu siomi gan y system gyfiawnder. Yr argymhelliad clir oedd y dylid datganoli cyfiawnder i Gymru i gyd-fynd â pholisi iechyd, addysg a lles cymdeithasol.

 

Dywed Rhys “Mae angen integreiddio cyfiawnder i bolisïau ar gyfer Cymru cyfiawn, teg a llewyrchus. Fodd bynnag, mae'r adroddiad pwysig hwn yn cael ei anwybyddu ar hyn o bryd gan y Ceidwadwyr a Llafur yn San Steffan. Credaf yn angerddol mai pleidleisio Plaid yn etholiad y Senedd yw'r cyfle i wneud i Gymru fod o bwys. Mae angen llais cryf ar Gymru a dangoswyd dros y blynyddoedd na all pleidiau’r DU gynnig hyn. Mae hanes wedi dangos y bydd Cymru bob amser yn cael ei hanwybyddu heb bleidlais Blaid gref. ”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.